Diensten

Onze missie

Projectbeheersing is een teamprestatie, een goede planner en risicomanager is onvoldoende. Het hele projectteam bepaald of het gezamenlijke plan een succes wordt of niet. Wij willen door een open en transparante communicatie, bewustzijn en begrip creëren voor projectbeheersing.

Onze aanvliegroute

Per fase (verwerving, voorbereiding, realisatie- en onderhoudsfase) van het project coördineren wij vanuit ons specialisme het proces op het gebied van planningsmanagement en risicomanagement. Samen met de inhoudelijke expertise van de uitvoerende partijen komen we tot een gezamenlijke planning en kansen- en risicodossier. De planning zorgt voor een visualisatie van het gezamenlijke plan en het kansen- en risicodossier geeft ons de mogelijkheid om de invloed van onzekerheden op het gezamenlijke plan te kunnen beheersen. Nadat het plan opgesteld is, gaan we samen het plan uitvoeren, controleren en bijsturen waar nodig.

Waar staan we voor

 • We houden van communicatie met een prettige sfeer, korte lijnen en op een gelijkwaardig niveau naar elkaar
 • We respecteren ieder zijn eigen aanvliegroute en zijn kritisch op de inhoud
 • We zijn dienend voor het project, bescheiden en dienstverlenend
 • We zijn betrouwbaar en resultaat gericht
 • Duidelijkheid is belangrijk voor ons
 • We hebben het vertrouwen en waardering nodig van het projectteam

Planningsmanagement

Door een betrouwbaar planningsproces, wat komt door een gedragen planning bij het gehele projectteam, communiceren wij met andere processen. Om zo integrale afwegingen uit te kunnen voeren, welke bijdragen aan een succesvol project.

Wat we willen bereiken voor uw project

 • Een reële planning
 • Een planning die zowel door uitvoeringsteam als door projectmanagement wordt gebruikt
 • Een planning waarin de hoofdlijnen vastliggen en waarin voldoende flexibiliteit is voor invulling van eigen werkzaamheden, met bewaking naar raakvlak anderen
 • Eenduidige processtappen met goede onderleggers en werken conform deze processtappen
 • Er vindt goede voortgangsbewaking plaats en er wordt gecommuniceerd over wel dan niet mogelijk afwijken van de planning
 • Voor dat wordt afgeweken vindt er een integrale afweging plaats op basis van scenario analyses en wordt expliciet hierover besloten
 • Er vindt baselinebeheer plaats en er wordt een logboek bijgehouden in relatie tot verschuivingen en mogelijke claim analysis
 • Output moet altijd opwegen tegen de inspanningen
 • Kwaliteit van het proces bewaken en verbeteren

“Plans are worthless, but planning is everything”

Winston Churchill

Risicomanagement

Door een betrouwbaar kansen- en risicoproces, wat komt door een gedragen dossier, geeft ons de mogelijkheid om de invloed van onzekerheden op het gezamenlijke plan te kunnen beheersen. Om zo integrale afwegingen uit te kunnen voeren, welke bijdragen aan een succesvol project.

Wat we willen bereiken op uw project

 • Een reële kansen- en risicodossier
 • Een kansen- en risicodossier die zowel door het uitvoeringsteam als door projectmanagement wordt gebruikt
 • Eenduidige processtappen met goede onderleggers en werken conform deze processtappen
 • Actueel kansen- en risicodossier
 • Voor dat wordt afgeweken vindt er een integrale afweging plaats op basis van scenario analyses en wordt expliciet hierover besloten
 • Er wordt een logboek bijgehouden in relatie tot wijzigingen
 • Output moet altijd opwegen tegen de inspanningen
 • Kwaliteit van het proces bewaken en verbeteren

“Opportunity and Risk come in pairs”

Bangambiki Habyarimana

Producten en diensten

Voor zowel Planningsmanagement als risicomanagement, leveren wij binnen de projecten het juiste aantal producten en diensten om u te helpen controle te krijgen over uw vraagstuk. Om ons advies en werk mogelijk te maken gebruiken wij verschillende tooling, zoals Primavera P6, MS Project, Turbochart, Risk Analysis, Risk Challenger, Relatics van de klant, Excel en meer.

Wij drinken graag een kopje koffie met u, om gezamenlijk uw vraagstuk te bespreken en hoe wij hier een gepaste invulling aan kunnen geven. Wilt u uw vraagstuk meteen bespreken en/ of een afspraak maken, neem dan contact op.