Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

De rivierdijken langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg voldoen niet meer aan de wettelijk veiligheidsnorm, voor deze rivierdijk te versterken is er gekozen om dit project in een alliantie uit te voeren. In een alliantie gaan de verkenning-, planuitwerking- en de realisatie fase samen. Waarbij de aanbesteder en de marktpartij één of meer activiteiten van het bouwproces gezamenlijk doorlopen en de daarbij behorende risico’s. In 2017 is het project door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wil met Royal Haskoning als adviserende partij voor het ontwerp.

In de periode van 2019 t/m 2020 vanuit Heijmans Infra werkzaam geweest op dit project als Hoofdplanner. Om met name de realisatie planning op te zetten in samenwerking met het opstellen van de begroting voor de aanvraag van budget ten behoeve van de realisatiefase. Waarbij de planning opgesteld is in Primavera P6 en vertaald is in een Tijdweg Diagram en een 4D simulatie. Tevens is in samenwerking met Risicomanagement de Monte Carlo analyse op de planning uitgevoerd en geanalyseerd.

Andere projecten