A9 Gaasperdammerweg

A9 Gaasperdammerweg

De weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg is uitgevoerd door IXAS, dit is een combinatie dat bestaat uit de bedrijven Ballast Nedam, Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. De weguitbreiding was nodig om de economische belangrijke regio bereikbaar te houden, maar door het realiseren van een 3 kilometer lange tunnel is ook de leefbaarheid in de buurt verbeterd. De geluidsoverlast wordt beperkt en de luchtkwaliteit verbeterd. Bovendien worden de stadsdelen in Zuidoost verbonden met een mooi en groot park op de tunnel.

In de periode van 2015 t/m 2017 vanuit Heijmans werkzaam geweest op dit project als Hoofdplanner. Met de verantwoordelijkheid voor het inrichten van Planningsmanagement, het coördineren van alle detailplanningen en raakvlakken tussen de disciplines. Daarnaast de verantwoordelijkheid om vanuit de Overallplanning de voortgangsrapportages te verzorgen in combinatie met Earned value management en de Monte Carlo analyses op de overallplanning.

Andere projecten