A10 Zuidasdok

A10 Zuidasdok

Zuidasdok gaat zorgen voor betere bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in het hart van Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd. Verschillende vormen van (openbaar) vervoer komen er straks samen. Het stationsgebied krijgt een nieuwe groene inrichting. De A10 Zuid wordt tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel verbreed van vier naar zes rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. De knooppunten zelf worden ook aangepast. Het station groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoer terminal. Trein, tram, bus, taxi en fiets komen er samen in een groene omgeving.

In 2018 vanuit Heijmans werkzaam geweest op dit project als Integraal planner. Met de verantwoordelijkheid voor het inrichten van de detailplanning voor deelproject Tunnel en HWN-KW, het coördineren van alle detailplanningen en raakvlakken tussen de disciplines.

Andere projecten