N280 Roermond

N280 Roermond

De N280 is de belangrijkste oost-westverbinding in Midden-Limburg. Het verkeer op deze weg neemt de laatste jaren flink toe. Vooral in Roermond en omgeving. Daarom willen de Provincie Limburg en de gemeente Roermond dat er een betere verbinding komt tussen de gemeenten Roermond en Leudal. Ook moet de N280 beter aansluiten op de A2, de A73 en de B52 naar Duitsland. Om stad en omgeving goed bereikbaar te houden, is herinrichting van de N280 noodzakelijk. We beginnen in 2019 met het traject bij Roermond tussen afrit Horn en Sint Wirosingel. Het deel tussen Leudal en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler volgt later. Vernieuwing van de N280 leidt tot een aantal verbeteringen, zoals de doorstroming en veiligheid van het verkeer, de bereikbaarheid van Roermond en een betere leefomgeving.

In de periode van 2018 t/m 2019 vanuit Heijmans werkzaam geweest op dit project als Hoofdplanner en Werkvoorbereider. Met de verantwoordelijkheid voor het inrichten van planningsmanagement, opstellen van zowel Overall- als detailplanning, het verzorgen van de voortgangsrapportages en het mee opzetten van 4D simulaties. Als ook weer de technische werkvoorbereiding voor Civiel opgepakt.

Andere projecten