Oosterweelverbinding – deelproject Rechteroever

Oosterweelverbinding – deelproject Rechteroever

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond. De knooppunten Linkeroever, Oosterweel, Groenendaallaan en Schijnpoort worden met elkaar verbonden met tunnels en sleuven.

Het bouwproject bestaat uit 5 onderdelen:

  • Linkeroever
  • Scheldetunnel
  • Oosterweelknooppunt
  • Kanaaltunnels
  • R1-Noord

TM ROCO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject Rechteroever van de Oosterweelverbinding. Dat bestaat uit de realisatie van de Kanaaltunnels en de werken om de bestaande Ring in het noorden van de stad te vervangen door een verdiepte Ring.

Dit is het eerste project voor JILS Projectbeheersing! Voor dit project wordt er door JILS Projectbeheersing de deelprojectplanning voor Ring 1 Noord opgesteld en worden de periodieke rapportages richting de Programmaplanning uitgevoerd. Tevens wordt er gezorgd voor de inrichting van de Resources in de Programmaplanning en bijbehorende deelplanningen.

Andere projecten