Selectieve onttrekking IJmond

Selectieve onttrekking IJmond

Door de nieuwe zeesluis IJmuiden zal veel meer zout water het Noordzeekanaal instromen, zout water heeft schadelijke effecten op natuur, landbouw en koel- en/of proceswater. De Selectieve Onttrekking moet de toename van zout water tegengaan. Dit is een constructie in het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex in IJmuiden, door een opening onderin deze constructie stroomt het zoute water terug naar zee. Het zoete water wordt tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal.

In de periode van 2020 t/m 2021 voor Van Hattum en Blankevoort werkzaam geweest op deze tender als Hoofdplanner en Risicomanagement. Waarbij de verantwoordelijkheden waren om te komen tot een aanbiedingsplanning, welke direct na gunning gebruikt kan worden als contractuele planning. En om een kansen- en risicodossier op te zetten, welke gebruikt kan worden voor een gedegen aanbieding van het project.

Andere projecten